Helena UK

  • Tromboplastina L PT 8×5 ml
  • Apptt Si L Menos PTT 10×10 ml + 10×10 ml
  • Kit de ensayo de fibrinógeno (CLAUSS FIBRINOGEN 100)
  • APTT Si L Menos 10×5 ml + 10×5 ml
  • CONTROL DE RUTINA N
  • CONTROL DE RUTINA A
  • Dímero D manual x 40 pruebas
Categoría: